Kelionės dokumentai 
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens tapatybę liudijančius dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu. Tarnybinis pasas nėra tinkamas dokumentas vykti į poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Valstybių, kurios LR asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašą, galite rasti URM tinklapyje
Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išankstinės informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato aviabilietą ir apgyvendinimo viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros darbuotojai. 
Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti oro uoste "Tez Tour" atstovybėje.
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentu rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: "kopija keliautojams" ir "kopija viešbučiui".  Dokumentus prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos.
Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas 
Kelionių organizatorius „Tez Tour“ prievolių įvykdymą yra užtikrinęs banko garantijomis:
AB „Swedbank“ Nr. 12-004619-GM, AB „Ūkio bankas“ Nr. 2300811040409 (galioja iki 2012-09-01)

Vaiko išvykimas į užsienį 
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Nuo 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja vaiko laikino išvykimo į užsienį tvarka. Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 
Jeigu vaikas vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo rašytinio sutikimo nebereikia. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, pavarde, Lietuvos pasieniečiams pasienio kontrolės punkte turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
 
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės punkto pareigūnams nuo šiol turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo sutikimas) ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, faksas, el. paštas).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta.
Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašas turės būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno.
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite internetinėje svetainėje www.pasienis.lt arba paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda 
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos darbuotojų palydos paslauga. Vaikas viso skrydžio metu yra globojamas aviakompanijos darbuotojų, o atskridus į pasirinktos krypties oro uostą, palydimas iki jį pasitinkančių asmenų. Ši paslauga yra užsakoma prieš skrydį, užpildant ,,Vaiko be suaugusiųjų palydos“ anketą (4 egz.), kurioje pateikiami šie duomenys: vaiko asmens kodas, vardas, pavardė, asmenų atlydėjusių/pasitinkančių  į/iš oro uosto duomenys (vardas, pavardė, tikslus adresas bei telefono numeris). Vaikas nuo registracijos langelio yra palydimas iki lėktuvo, o lėktuvo palydovės, vaiką prižiūri viso skrydžio metu. Atskridus, paskirtas oro uosto darbuotojas palydi iki pasitinkančio asmens. Paslaugos kaina – 65 EUR (kaina gali keistis). Mokestis mokamas „Tez Tour” atstovui oro uoste, prieš skrydį. 
Norint užsakyti vaiko palydos paslaugą, agentūros darbuotojas turi kreiptis į „Tez Tour“ aviacijos skyrių kaip įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio, pateikiant detalią informaciją (nurodant vaiko, jo tėvų (globėjų) vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas, užsakymo numerį).

Skrydis nėštumo metu 
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti nepatariama. Po 36 nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra skraidinamos.
 
Aviakompanijos „Smartlynx“ taisyklės jokių apribojimų nėščiosioms iki 28 nėštumo savaitės nenumato. Nėščiosioms, kurioms yra nuo 28 iki 32 nėštumo savaičių, būtina turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti, jeigu moters nėštumas yra daugiau kaip 32 savaičių arba iki 32 savaičių, tačiau komplikuotas ar moterį, kuri pagimdė kūdikį likus mažiau kaip septynioms dienoms iki skrydžio.
 
Aviakompanijos „Finnair“ taisyklės jokių apribojimų nėščiosioms iki 27 nėštumo savaitės nenumato. Nėščiosioms, kurioms yra nuo 27 iki 36 nėštumo savaičių, būtina turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Plačiau nuorodoje: http://www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/finnair/travel/travel-info/before-the-flight/flight-physician/pregnancy/en_INT
 
Nei aviakompanijos „Small Planet Airlines“, "Finnair" “Smartlynx”, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pažymos apie nėštumą ypač griežtai tikrinamos Turkijoje.

Vizos 
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt/index.php?-742724908 pateiktas sąrašas valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams vizos nereikalingos. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis i artimiausia reikiamos šalies ambasadą.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza nereikalinga, tačiau kaip turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Kitais tikslais į Turkiją vykstantiems asmenims reikalavimas turėti vizą išlieka (Turkijos vizas galima įsigyti vietos oro uoste).
Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje, viza išduodama "Tez Tour" atsovybėje Vilniaus oro uoste prieš išvykstant. SVARBU ŽINOTI: asmenys, vykstantys i Egiptą su diplomatiniu ar tarnybiniu pasu, vizą privalo gauti artimiausioje Egipto Arabų Respublikos Ambasadoje. Viza, į diplomatinį ir tarnybinį pasą Vilniaus oro uoste neklijuojama ir įsigyti vizą nuvykus į šalį galimybės nėra. Lietuvos Respublikos piliečiai tai padaryti gali Egipto Arabu Respublikos Ambasadoje Danijoje.
LR piliečiai (ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje), vykstantys į turistinę kelionę Tailande, privalo turėti šios šalies vizą. Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos. Išsamią informaciją apie Tailando vizų forminimą rasite adresu www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/THAILAND/Visa
Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės kortelės. Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar tapatybės kortelę. Nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę  patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje: http://www.urm.lt/index.php?1639143581. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse. „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Skiepai 
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. 
Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti interneto svetainėje: http://www.saugikelione.lt/

Draudimas 
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų draudimą. 
Rekomenduojame su draudimo sąlygomis   išsamiai susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios  draudimą įsigijote, sužinokite kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti. Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau: http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=tit&kat_id=7

Skrydžio laikai 
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelioninių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais http://www.vilnius-airport.lt/lt/, www.teztour.lt.  
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums suteiks „Tez Tour“ atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve.  
Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.
 
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 
„Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas 
Kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis ne daugiau kaip 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Skrydžiams į Bankoką atitinkamai 23 kg registruoto ir vieną vienetą 8 kg rankinio bagažo, kurio kraštinių matmenys yra ne didesni nei 56x45x25. Skrydžiams į Tenerifę atitinkamai 20 kg (kraštinės 32x84x56 cm) registruoto ir vieną vienetą 5 kg (kraštinės 55x45x25 cm) rankinio bagažo.Bagažo viršsvoris ar papildomas bagažas gali būti vežami tik gavus išankstinį kelionių organizatoriaus patvirtinimą ir sumokėjus papildomą mokestį kelionių agentūroje arba mūsų atstovybėje Vilniaus oro uoste. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vežimėlį. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg.
 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan. 
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų - ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti čia.
„Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis.
Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Galiojantys viršsvorio įkainiai >>
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti „Tez Tour“ atstovą. "Finnair" skrydžiams į Bankoką bagažo dingimo bei sugadinimo atvejais, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo skrydžio dienos, pranešti "Lost and found" tarnybai atvykimo oro uoste arba telefonu +358 10 389 2000 (darbo dienomis nuo 07:00 iki 21:00) bei el. paštu: arrival.service@readytogo.fi ir informuoti "Tez Tour" atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas

Dėmesio!
Egipto viešbučiuose:
- draudžiama naudotis nuosavomis burlentėmis ir jėgos aitvarais (wind surfing ir kite surfing įranga) be licenzijos;
- draudžiama laikyti nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus viešbučio numeryje;
- nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus galima laikyti tik Surfing centruose už papildomą mokestį.
 
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
 • banglentė 
 • jėgos aitvaras 
 • vandens slidės 
 • nardymo įranga 
 • dviratis 
 • golfo reikmenys 
 • meškerė 
 
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš anksto informuoti „Tez Tour“ aviacijos skyrių el.paštu avia@teztour.lt apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti - 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 20 kg bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį. Vieno papildomo kilogramo kaina - 21 litas (mokestis gali keistis).
 
Skrydžių į Austriją su „Small Planet Airlines“ metu keleivis, vyresnis nei 2 metai, gali nemokamai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro:
1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba
2) snieglentininko batai ir snieglentė.
Bet kuri slidinėjimo įrangos komplekto dalis yra pripažįstama kaip vienas slidinėjimo įrangos komplektas, jeigu yra gabenamas atskirai (neįpakuotas į pagrindinį bagažą). 
Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas.
Maksimalus leistinas svoris – 32 kg.
 
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu/neleidimu įvežti į šalį.

Ski-pack - Slidinėjimo paketas 
Ski-pack - Slidinėjimo paketas - paslauga, į kurios kainą įskaičiuota slidžių/snieglentės komplekto nuoma: ECONOMY klasės slidės/snieglentė, lazdos (tik prie slidžių), batai bei Ski-pasas 6 dienoms!
 
Informacija dėl SKI-PACK paketo grąžinimo:
1.    Grąžinimas galimas tik tuo atveju, jei nėra galimybės pasinaudoti šia paslauga dėl traumos ar ligos. Privaloma pateikti medicinos pažymą.
2.    Grąžinimas galimas tik už nepanaudotą Ski-paso dienų skaičių. Grąžinimas atliekamas tik pateikus medicininę pažymą keltuvo kasose.
3.    Pinigai už slidinėjimo inventoriaus nuomą nėra grąžinami nepriklausomai nuo nepanaudoto SKI-PACK paketo dienų skaičiaus (galite draustis, draudimo teirautis slidinėjimo inventoriaus nuomos punkte). 

Gyvūnų gabenimas
Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
 • gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia dėže ne didesnė kaip 8 kg dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm x 32cm x 29 cm; 
 • gyvūnai pervežami tik keleivių salone; 
 • skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo; 
 • gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus narvus; 
 • gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis; 
 • specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje; 
 • nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu/neįleidimu į šalį; 
 • Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną; 
 • gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra; 
 • gyvūno gabenimas apmokestinamas 155 Lt (45 EUR) mokesčiu į vieną arba į abi puses (kaina neskaldoma, mokestis gali keistis). Mokestis mokamas UAB „Tez Tour” atstovybėje oro uoste, prieš skrydį; 
 • UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų paaiškinimų. 
 
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai apie tai privalo informuoti „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. Gyvūno gabenimas galimas tik gavus „Tez Tour“  raštišką atsakymą - patvirtinimą. Skrendant į/iš Bankoko gyvūnų gabenimas negalimas.
Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį,  privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį („Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste).

Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš jo) įvežimui į Lietuvą ir ES 
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr.-  Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą).  Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius galima įvežti/išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami/išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui).
 
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami/išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami.
Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti internetiniuose puslapiuose www.am.ltwww.cust.ltwww.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo/sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje.
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir/ar tarpinio nusileidimo vietas.

Tez Tour atstovai 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis “Tez Tour“ darbuotojas, suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. ,,Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo trečiame aukšte esančioje „Tez Tour“ atstovybėje.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks „Tez Tour“ atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su "Tez Tour" atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną "Tez Tour" atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Visada galite susisiekti su “Tez Tour” atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar internetinėje svetainėje: http://www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/Contacts_web.
 „Tez Tour“ atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.
 

Viešbučių kategorijos 
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis, jų lyginti negalima.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija, nes ji suteikiama apibrėžtam laikotarpiui, kuriam pasibaigus viešbučiai perklasifikuojami. Aktualią viešbučio kategoriją šalyje rasite viešbučio aprašyme internetiniame puslapyje www.teztour.lt. 
“Tez Tour” kataloguose ir interneto svetainėje  www.teztour.lt (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos žymimos simboliais, tačiau šis žymėjimas neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus pateikiamas viešbučio vertinimas. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st class holiday village) ir HV-2 (2nd class holiday village). Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir/ar vilomis.
Su ženklais ir jų reikšmėmis, galite susipažinti čia >>
 
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t.
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje "Ekonominės klasės viešbutis" prierašu ar  simboliu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir/arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangus aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS 
„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2*/3*/4*/5*/HV-1/HV-2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 1* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai bus iš „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto svetainėje, adresu www.teztour.lt.  

Apgyvendinimas 
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai - lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus.  Šių draudimų būtina laikytis.  Viešbučio administracijai nusprendus turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai arba ne visai buvimo šalyje trukmei. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
 
Dėmesio!
Egipto viešbučiuose:
- draudžiama naudotis nuosavomis burlentėmis ir jėgos aitvarais (wind surfing ir kite surfing įranga) be licenzijos;
- draudžiama laikyti nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus viešbučio numeryje;
- nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus galima laikyti tik Surfing centruose už papildomą mokestį.

Viešbučio para 
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val. - tai priklauso nuo atskiro viešbučio administracijos nuožiūros. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį  laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei 10-12 valanda.  Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Maitinimas 
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 
RO (Room only) - be maitinimo. 
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai - alus, vynas, vanduo).
 
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai  (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį. 
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe) Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir/arba papildomas paslaugas.
 
Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai.  
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija.
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Šventinės vakarienės 
Šv.Kalėdų bei Naujųjų Metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už šias vakarienes, paprastai imamas papildomas mokestis, kuris priklauso nuo viešbučio administracijos. Kainas „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve
Skrydžių į Egiptą, Turkiją, Graikiją, Ispaniją ir Austriją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas - užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio meniu. Kainoraščius galite rasti paspaudę šią nuorodą>>
Tačiau, Jūsų patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio užsakymo meniu. Pasirinktus komplektus, Jūsų kelionių agentas gali užsakyti jau rezervuodamas kelionę. Kainoraštį rasite čia >>
Vykstant į Tailando kurortus, maitinimas yra įskaičiuotas  į kainą. 

Gydytojo paslaugos 
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir „Tez Tour“ atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko. 

Seifas 
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai viešbučio administracija neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį. 

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba vietinis. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti. 
Vietinį oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia. 
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią, ir pabaigą.

Elektros srovė 
Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo 
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės prekeivių.

Triukšmas
Kai kurie „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. Todėl, norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų - nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.     

Baseinas 
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis valandomis. Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje 
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono pradžioje (kovo-gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-lapkričio mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos,  pvz.: gali neveikti atviri baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios/ pabaigos datas bei mokamų/nemokamų paslaugų apimtį. 

Pretenzijos
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į „Tez Tour“ biurą Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. 
„Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją. 
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį. 
 
Ekskursijos
 
„Tez Tour“ atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys „Tez Tour“ siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR sutinkančios įmonės šalyse: http://www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/AboutUs. „Tez Tour Lietuva“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei juos teikiančius subjektus.
 
Atstumas iki jūros
 
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 500 metrų ir daugiau). 
Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei statybų kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto ar kitų objektų.
 
Ant jūros kranto
 
Viešbučio esančio ant jūros kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį iškart prie viešbučio, kadangi gali būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio. Kataloguose bei internetinėje svetainėje šie viešbučiai žymimi simboliu .  Iškilus papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Pirma linija (nuo paplūdimio) 
 
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Iškilus papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Antra linija (nuo paplūdimio)
 
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje lnijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra. Iškilusius papildomiems klausimams padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
 
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su gėrimu ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą. 
 
Miesto/privatus paplūdimys
 
Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir, savo nuožiūra,  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir skėčius mokėti nereikia.
 
Vaikų klubas
 
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus (jo vieno niekas nepaleis).
Vaikų klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4* viešbučiai juos gali organizuoti tik aukšto sezono metu (liepą – rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos. Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos  užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. 
Personalas dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių kalbomis. 
 
Palikti/rasti daiktai
 
„Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus/ rastus turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi centriniame Tez Tour biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų/ prarastų daiktų sąrašą. Taip pat „Tez Tour“ neprivalo paliktų/ rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.
 
Apgyvendinimo tipas
 
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:
DBL /TWIN (double room/ twin room) - dvivietis numeris su viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) - dvivietis numeris, su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė/ siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL  (triple room) - numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
SGL – (singl room) - vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje.
SGL+CHD – (singl room and 1 child) - vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD – (double room and 1 child) - standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD  (double room and 2 children) - standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiais.
  
Vaizdas pro langą
 
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama priemoka.
Sea Side View  numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View  numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą. 
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View  numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View - numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą.
 
Kategorijos:
 
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.  
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Paprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room  erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite  kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu - didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5*, rečiau 4* viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai. 
Suite  dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite  dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje, dažniausiai, teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame. 
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5* viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. 
Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai. 
 
Search